Korzystanie z Serwisu

Regulamin Sklepu Internetowego MAX music

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego MAX music, www.maxmusic.com.pl , a także zasady wykonywania tych umów, oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym Max music jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Właścicielem sklepu internetowego MAX music www.maxmusic.com.pl jest:
MAX music Hubert Kozera
90-265 Łódź
Ul. Piotrkowska 42
NIP: 725 167 70 92
REGON: 101091289
Tel. 42 633 73 33

Oferta sklepu internetowego MAX music skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, których przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.


I. Zasady zamawiania

1 Składanie zamówień w Sklepie Internetowym MAX music możliwe jest 24(dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.maxmusic.com.pl.
2 Klient składa zamówienie wskazując na produkt, który chce zakupić za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie podczas dalszych kroków składania zamówienia, wskazuje sposób dostawy oraz formę płatności.
3 Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.maxmusic.com.pl jest podstawą zawarcia transakcji, ale nie stanowi umowy kupna-sprzedaży w świetle prawa handlowego.
4 Sklep Internetowy Max music zastrzega sobie prawo potwierdzenia złożonego przez Klienta zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5 W zamówieniu Klient wskazuje:
- towar, który chce zamówić;
- dane klienta, które umożliwią potwierdzenie zamówienia, oraz wysyłkę zamówionych towarów – imię i nazwisko, adres do wystawienia faktury, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu;
- sposób dostawy;
- formę płatności;

II. Ceny

1 Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego MAX music:
- podane są w polskich złotych (PLN)
- zwierają podatek VAT;
- nie zawierają kosztów przesyłki, ani ewentualnych kosztów opłat celnych;
2 Sklep Internetowy MAX music zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie, oraz do ogłaszania i odwoływania wszelkiego rodzaju promocji i wyprzedaży. Tego typu działania nie mają wpływu na ceny i warunki zamówień, które zostały złożone wcześniej, czyli przed zmianą cen.

III. Sposoby dostawy i płatności

1 Za zrealizowane uznaje się zamówienie, które zostało wysłane do Klienta.
2 Sklep Internetowy Max music nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
3 Sklep Internetowy Max music nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wynikające z okoliczności zewnętrznych – niezależnych od niego (np. strajki, klęski żywiołowe, itp.)
4 Klient odbierając przesyłkę powinien ją rozpakować i sprawdzić czy nie wystąpiły podczas transportu uszkodzenia mechaniczne. W razie stwierdzenia takiego uszkodzenia należy niezwłocznie spisać z kurierem lub listonoszem protokół szkody oraz powiadomić pracownika Sklepu Internetowego Max music. Firmy kurierskie oraz Poczta Polska nie rozpatrują reklamacji w przypadku innej daty spisania protokołu szkody niż data dostawy.
5 Sklep Internetowy Max music oferuje następujące formy płatności:
– gotówka lub płatność kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu:
MAX music
Ul. Piotrkowska 42
90-265 Łódź
– przelew na konto Sklepu Internetowego Max music;
– płatność za pobraniem;
– raty w systemie ratalnym Żagiel;
– PayPal;
6 Sklep Internetowy MAX music oferuje następujące formy dostawy/odbioru zamówionych produktów dla zamówień krajowych:
- odbiór osobisty w siedzibie Sklepu:
MAX music, ul. Piotrkowska 42, 90-265 Łódź
- Poczta Polska – przesyłka polecona
- Poczta Polska – przesyłka priorytetowa
- przesyłka kurierska;

Koszty przesyłki:
W zależności od wybranej opcji dostawy (poczta / kurier) i sposobu płatności (za pobraniem / przedpłata na konto) do każdego zamówienia doliczymy koszt przesyłki wg następującego cennika:

FirmaWysyłka za pobraniemWysyłka po przedpłacieDotyczy zamówień
12 zł8 złponiżej 99 zł
15 zł9 zł
27 zł20 złponiżej 399 zł
0 zł0 złpowyżej 399 zł

IV. Zmiana lub anulacja zamówienia

1 Po złożeniu zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane, Klient może zgłosić chęć jego modyfikacji kontaktując się ze Sklepem MAX music telefonicznie (42 633 73 33) lub za pomocą poczty elektronicznej.
2 Zmiana zamówienia musi zostać potwierdzona za pomocą poczty elektronicznej przez pracownika Sklepu.
3 Po złożeniu zamówienia, Klient może je anulować, pod warunkiem, że zamówienie nie zostało zrealizowane.
4 Aby anulować zamówienie, Klient musi się skontaktować ze Sklepem MAX music telefonicznie (42 633 73 33) lub za pomocą poczty elektronicznej.
5 Anulowanie zamówienia musi zostać potwierdzone przez pracownika sklepu MAX music za pomocą poczty elektronicznej.
6 W przypadku rezygnacji z zamówienia lub rezygnacji z części zamówienia, jeśli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, od dnia potwierdzenia rezygnacji Klienta, na konto z którego została dokonana płatność.

V. Odstąpienie od umowy/zwrot towaru

1 Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r (Dz. U. Nr 22 z 2000r poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w przypadku zakupu on-line Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania zamówienia, bez podania przyczyny.
2 Warunkiem przyjęcia zwrotu jest wysłanie pisemnego oświadczenia na adres MAX music, nie później niż do 10-go dnia od otrzymania towaru.
3 Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż do 14 dni od daty zawarcia umowy. Zwrotu towaru można dokonać tylko w przypadku gdy towar nie nosi śladów użytkowania, posiada oryginalne opakowanie, dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną.
4 Obowiązek dostarczenia towaru do Sklepu spoczywa na Kliencie.
5 W przypadku odstąpienia Klienta od umowy kupna-sprzedaży zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru, na konto, z którego została dokonana płatność za zamówienie.

VI. Reklamacje

1. Sklep Internetowy Max music ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
2. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji do siedziby Sklepu:
MAX music
Ul. Piotrkowska 42
90-265 Łódź
3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta - Sklep Internetowy Max music naprawi reklamowany towar lub - jeżeli naprawa nie będzie możliwa - zwróci należność za reklamowany towar w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
VII. Polityka prywatności

1. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak nie udostępnienie tych danych może uniemożliwić realizację zamówienia. Dokonując rejestracji w serwisie (zakładając konto Klienta) lub zakupu, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep Internetowy Max music danych osobowych Klienta wyłącznie w celu i w zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia (tj. dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) i potrzeb marketingowych Sklepu Internetowego MAX music.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy Max music z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. W każdym momencie Klient ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia ich z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Max music nie stanowią oferty w myśl postanowień Kodeksu Cywilnego.
2. Sklep Internetowy Max music nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie korespondencji elektronicznej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym Max music wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy Max music są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2011.
Kontynuuj